Publications of Henrik Kaker
H.Kaker, Online jeklo selektor Metal Ravne kot pomoc pri izbiri jekel, Euroteh, vol.5, st. 4, Avgust 2006, stran 6.

H.Kaker, Primeri EDS mikroanalize vzorcev iz jeklarske proizvodnje, 7. Seminar o procesni metalurgiji izdelave jekel, Ravn 20. September, 2002.

H. Kaker, V. Marinkovic, Mikroanaliza faz v jeklih in nikljevih zlitinah s povratno sipanimi elektroni v vrsticnem elektronskem mikroskopu, Kovine, Zlitine, Tehnologije. 38, (1998), 5, stran 379 - 385.

H. Kaker, Interference Color Metallography, Microcopy and Analysis, March 1996, p.39.

H. Kaker, Analiza napak ki vplivajo na tocnost nestandardne metode energijsko disperzijske mikroanalize v REM, Železarski Zbornik, Vol.22, No.1, 1988, s.7-12.

H. Kaker, Mikroanaliza faz v zlitini Nimonic 80A s kombnacijo REM-EDS, Železarski Zbornik, No.1, 1987, s.39-43.

H. Kaker, Rasterska elektronska mikroskopija s toplotnimi valovi, Rudarsko-Metalurški Zbornik, Vol.32, No.1-2, 1985, s.107-112.

H. Kaker, Analiza napak, ki vplivajo na tocnost kvantitativene EDS mikroanalze po metodi brez uporabe standardov, 5. Jugoslovanski simpozij iz elektronske mikroskopije, Plitvicka Jezera, 27-30. Maja 1986, s. 19-20.

H. Kaker, Vrsticna elektronska mikroskopija v ekoloških studijah, Zdravstveni Zbornik, Vol.57, No.1, 1988, s.15-17.

H. Kaker, Uporaba energijsko disperzijskega spektrometra pri preiskavah jekel, Železarski Zbornik, Vol.19, No. 4, 1989, s.105-110.

H. Kaker, Raster Elektronski Mikroskop v Železarni Ravne, Koroški Fužinar, April 1984, s.19-20.

H. Kaker, A. Rodic in S. Petovar, Primerjava vkljuckov v klasicno in vakuumsko izdelanem jeklu ZF6, Železarski Zbornik, Vol.19, No.4, 1985, s. 111-116.

H. Kaker, Identifikacija in meritev faz v jeklih s signalom povratno sipanih elektronov v raster elektronskem mikroskopu, 42. Posvetovanje o Metalurgiji, Portorož, Oktober 1991.

H. Kaker, Monte Carlo simulacija v raster elektronskem mikrokopu, Kovine, zlitine, tehnologje, Vol.26, No.1, 1992, s.240-241.

H. Kaker, Napake na valjih za hladno valjanje, Kovine, zlitine, tehnologije, Vol.28, No.3, 1994, s.543-547.

H. Kaker, Uporaba osebnega racunalnika (PC) v EPMA laboratoriju, Jugoslovanski simpozij iz elektronske mikroskopije JUSEM-89, Igman, 27.5-1.6.1989, s. 281-282.

H. Kaker, Mikrostrukturne znacilnosti nikljevih superzlitin, Posvetovanje o nikljevih superzlitinah na Ravnah, 5-6 Aprila 1989, s.45-51.

H. Kaker in A. Rozman, Metalografija argonskega kamna, 3. Slovenska konferenca o materialih, 4-6 oktober 1995, Portorož.

H. Kaker, A Simple STEM detector for SEM, Multinacional Congress on Electron Microscopy, October 5 - 8, 1997, Portoroz, Slovenia.

Z. Praunseis, I. Rak and H. Kaker, Fracture Toughess of Undermatched Weld Joints Containing Soft Root Pases Made on HSLA Steel, The International Welding Conference, First Japan-Slovak Symposium, High Tatras Mountains, 5-6 March, 1996, Slovakia.

D. Dobi, H. Kaker and A. Kokalj, Crack Resistance of High-Stregth Steel, The First EUROMAT, Helsinski, Finska, 1990.

H. Kaker, Možnosti izkorišcanja odpadne toplote elektricne oblocne peci za proizvodnjo FeSi, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, FNT Montanistika, Odsek za metalurgijo, Marec 1981.

H. Kaker, Kvantitativna energijsko disperzijska analiza Nimonc 80A v rasterskem elektronskem mikroskupu, Magisterska naloga, Univerza v Ljubljani, FNT Montanistika, Odesk za metalurgijo, Junij 1986.

H. Kaker, Študij možnosti uporabe povratno sipanih elektronov za mikroanalizo binranih faz v jeklih in nikljevih zlitinah, Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljnai, Naravoslovnotehniška fakulteta, Odsek za materiale in tehnolgijo, Junij 1998.

Raziskovalne naloge v firmi Metal Ravne d.o.o (bivša Železarna Ravne)

H. Kaker: Izdelava vakuumskega naparjevalnika
Šifra: 0293/11
Leto: 1993
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker, D. Oblak in T. Pirtovšek: Kvantitativna analiza slik
Šifra:RM 8921
Leto: 1992
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker, T. Pirtovšek in D. Oblak: Dolocevanje brusilno-polirnih parametrov za mikroprocesorsko vodeni stroj Datamet.
Šifra: R-8807
Leto: 1989
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Uvajanje novih metod preiskav z SEM in EDS
Šifra:R 8505
Leto: 1988
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Metodika metalografskih preiskav Ni superzlitin
Šifra: R 8507
Leto: 1986
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker, at.al.: Primerjava velikosti, vrste in razporeditve vkljuckov med klasicno in vakumsko izdelano saržo jekla ZF6.
Šifra: R 8410
Leto: 1985
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Kvantitativna energijsko disperzijska analiza v SEM
Šifra:R 8411
Leto: 1984
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Uvajanje SEM v ŽR
Šifra: R 8209
Leto: 1984
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: SEM študija popušcne krhkosti jekla Prokron 3
Šifra: R 8402
Leto: 1986
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Identifikacija oksidov, karbidov, karbonitridov in ostalih faz v SEM s signalom povratno sipanih elektronov
Šifra: P0790/09
Leto: 1993
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

H. Kaker: Priprava vzorcev za SEM
Šifra: R 8404
Leto: 1984
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

Soavtor pri raziskovalnih nalogah:

S. Hrncic, H. Kaker in A. Rodic: Sintrani materiali-trde kovine za les
Šifra: R 8501
Leto: 1986
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

S. Hrncic, H. Kaker, A. Rodic, et.al.: Lastnosti orodnih jekel
Šifra: R 8401
Leto: 1985
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

I. Kos, A. Rodic in H. Kaker: Problematika krhkosti jekla Ravnal 2 za grelno žico
Šifra: R 8632
Leto 1987
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

T. Pirtovšek in H. Kaker: Mikroanaliza precipitatov v jeklih katerih velkost je pod 1 mikron s pomocjo ogljikovih ekstrakcijskih replik v vrsticnem elektronskem mikroskopu (SEM)
Šifra: R 8706
Leto: 1988
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

B. Ule, F. Vodopivec in H. Kaker: Interkristalna krhkost v jeklih za Utope in drugih legiranih jeklih za poboljšanje, II.del
Šifra: Naloga št. 85-061, Porocila Metalurškega Inštituta v Ljubljani
Leto: 1985
Arhiv: Arhiv nalog in SEM-EDS laboratorij v Metal Ravne d.o.o.

F. Pavlin, H. Kaker, J. Jurancic, B. Glogovac, T. Kolenko, Izkorišcanje odpadne toplote peci za ferozlitine, porocila Metalurškega Inštituta v Ljubljani, naloga št. 858 (št.pog.-206/2357-80), December 1980.

Programska oprema (software):

H. Kaker, Spectrum Printing Program, MAS Software Library, 1994 (University of Michigan, USA, ftp.freebie.engin.umich.edu).

H. Kaker, Microanalysis Software for PC, MAS Software Library, 1994 (University of Michigan, USA, ftp.freebie.engin.umich.edu).

H. Kaker, Electron Probe Microanalysis DataBase (EPMA), MAS Software Library, 1995, (University of Michigan, USA, ftp.freebia.engin.umich.edu).

H. Kaker, Computer Program Connection Edax 9100-PC, MAS Software Library, 1995, (University of Michigan, USA, ftp.freebia.engin.umich.edu).

H. Kaker, Etchants Database, komercialni program (http://www.kaker.com), 2001.

H.Kaker, Database of Steel Transformation Diagrams (http://www.kaker.com), 2007.

Preko 1600 tehnicnih porocil v podjetju Metal Ravne d.o.o.

Disclaimer of Warranties. Copyright © 2011 by Henrik Kaker. All Rights Reserved.